Zavedení víkendových návštěv27.08.2021

Na základě množících se dotazů na víkendové návštěvy jsme rozhodli 1x měsíčně zavést návštěvy i o dnech během víkendu. První návštěvy budou v sobotu 04. září 2021. Postup pro nahlášení se na návštěvu je stejný jako při návštěvách v týdnu (objednání návštěvy p. Perets na telefonu 774 453 351, potvrzení - test, očkování, prodělání Covid-19). Vše ostatní zůstává v platnosti jako doposud.

Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M., ředitel zařízení

více
Pravidla pro návštěvy platná od 01. června 202131.05.2021
Od 01. června 2021 dojde k dalšímu rozvolnění protiepidemických opatření, a to změnám v délce uznávání prodělané nemoci COVID-19 a očkování. Zájemci o návštěvu si musí termín zarezervovat u vedoucí zařízení p. Perets na telefonním čísle 774 453 351, a to v čase pondělí až pátek od 08,00 hod do 12,00 hod. Návštěvy budou probíhat od pondělí do pátku od 08,00 hod do 15,00 hod. Návštěva bude probíhat v návštěvní místnosti, která je umístěna v přízemí zařízení. Na náštěvu budou vpuštěni max. 2 osoby na dobu max. 30 minut. Návštěva musí mít po celou dobu pobytu v zařízení nasazený respirátor (min. FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu) a dodržovat režimová opatření - dezinfekce rukou, rozestupy. Před zahájením návštěvy musí vstupující osoba vyplnit Čestné prohlášení na neexistenci příznaků onemocnění COVID-19. Při vstupu se musí návštěva prokázat buď:

1/ platným certifikátem vydaným Ministerstvem zdravotnictví ČR o proběhlém očkování, kdy od aplikace první dávky očkovací látky schématu uplynulo nejméně 22. dní. Očkovaná osoba nesmí mít žádné příznaky onemocnění COVID-19. Vystavený certifikát je třeba předložit před samotnou návštěvou.

2/ potvrzením o negativním PCR nebo POC (antigenním) testu nejpozději 5 dní před zahájením návštěvy a doloží o tom doklad

3/ potvrzením o prodělaném onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech a doloží o tom doklad

 

Zájemci o návštěvu si antigenní test mohou nechat zhotovit i v našem zařízení. Testování je každou středu (kromě státních svátků) od 10,00 hod do 11,00 hod. V případě zájmu bude časová rezerva prodloužena. Na testování se lze objednat u vedoucí zařízení p. Perets na tel. čísle 774 453 351. Žadatel o testování vyplní Čestné prohlášení s informovaným souhlasem k provedení testu, aby mohl mít test hrazen z veřejného zdravotního pojištění. 

Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M., ředitel zařízen

více
počítadlo.abz.cz

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /data/web/virtuals/115042/virtual/www/domains/ldz.cz/dsa/func.php on line 4

Sociální péče

zpět | tisk

 • v zařízení je zajištěna nepřetržitá ošetřovatelská péče
 • klientům poskytují podporu a pomáhají při zajištění péče o svoji osobu pracovníci přímé péče
 • každý klient má svého klíčového pracovníka, který zajišťuje jeho potřeby, cíle a napomáhá je klientovi naplňovat
 • jméno ,,svého” klíčového pracovníka má každý klient vyvěšen na nástěnce ve svém pokoji, včetně náhradníka
 • zařízení (klíčový pracovník klienta) ve spolupráci s klientem eventuálně osobami blízkými sestaví individuální plán péče klienta, kde jsou specifikována přání a cíle klienta, co se týče poskytnuté péče v zařízení
 • komunikace s personálem
  • je při poskytování sociálních služeb velmi důležitá, a to nejen mezi personálem a klientem, ale také mezi rodinnými příslušníky a personálem
  • díky dobré komunikaci dokážeme předejít různým nedopatřením, které by mohli nastat
  • proto prosíme rodinné příslušníky našich klientů, aby s naším personálem dostatečně komunikovali
 • například v těchto situacích:
  • pobyt klienta venku - pokud si klienta berou rodinní příslušníci ven z budovy, nebo jej vrací zpět do budovy, žádáme je tímto, aby tuto skutečnost nahlásili službu konajícímu personálu
  • vlastní přinesené léky - pokud rodinní příslušníci chtějí přinést klientovi vlastní léky, je nutné, aby tuto skutečnost konzultovali se zdravotnickým pracovníkem (zdravotní sestrou) nebo praktickým lékařem zařízení
  • dodatečně donesené prádlo a věci - pokud rodinní příslušníci přinesou klientovi další prádlo, či cenné věci, je nutné, aby toto opět nahlásili službu konajícímu personálu, který vše zaeviduje, předejdeme tím možným neshodám
 • provádění drobných nákupů
  • pracovníci zařízení provádí drobné nákupy pro klienty
  • nákupy zpravidla obsahují: cukrovinky, kávu, čaj, toaletní potřeby apod.
  • není v našich silách, abychom nakupovali v různých obchodech, dle letákových akcí apod.
  • proto pokud klient nebo rodinní příslušníci chtějí nějaké jiné zboží, musí si toto zajistit sami
  • budeme velmi rádi, pokud rodinní příslušníci budou svým příbuzným donášet věci, dle jejich přání

 

 • DÁLE V RÁMCI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAŘÍZENÍ POSKYTUJE:
 • základní sociální poradenství
  • pracovní dny od 07,30 hod do 15,00 hod
  • sociální poradenství vede k rozvoji a udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začlenění
  • jedná se převážně o kontakt s potřebnými úřady
  • provádí sociální pracovník či vedoucí zařízení
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • nepřetržitě - 24 hodin denně/ 7 dní v týdnu po dobu trvání smluvního vztahu
  • ranní hygiena od 08,00 do 10,00 hod
  • večerní hygiena od 19,30 do 23,00 hod
  • termíny, čas a provedení (samostatně či dopomoc) večerní hygieny (celkové koupele) dohodnuty s klientem v individuálním plánu
  • součástí osobní hygieny je také péče o vlasy a nehty na rukou, u mužů holení
  • klient může dle svého přání využívat i služeb kadeřnice a pedikérky, které do zařízení docházejí
 • pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
  • nepřetržitě - 24 hodin denně/ 7 dní v týdnu po dobu trvání smluvního vztahu
  • jedná se o: pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na invalidní vozík, pomoc při uléhání a vstávání, polohování, pomoc při podávání stravy a tekutin (jak na pokoji, tak na jídelně)
  • vše je s klientem sjednáno individuální plánu včetně míry pomoci či podpory
  • rozsah podpory, pomoci nebo péče se odvíjí od aktuálního zdravotního a psychického stavu klienta
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • nepřetržitě - 24 hodin denně/ 7 dní v týdnu po dobu trvání smluvního vztahu
  • možnost sledování televize, poslech rozhlasu
  • zajištění denního tisku
  • zajištění kulturních akcí, které jsou veřejně přístupné
  • zajištění kadeřnice, pedikérky, návštěv duchovního
  • možnost zajištění telefonického hovoru z pokoje klienta (za poplatek hovornho viz fakultativní služby
  • pomoc při kontaktu s rodinou či přáteli – návštěvy jsou neomezené, je i možnost dočasného pobytu klienta u rodinných příslušníků
 • aktivizační činnosti
  • představují pracovní činnosti, které slouží k upevnění motorických, psychických a sociálních schopností klienta
  • v pracovní dny od 07,30 do 15.30 hodin
  • volnočasové aktivity (ruční práce, čtení, audioknihy, vyprávění, výroba dekoračních a upomínkových předmětů, trénování paměti atd.)
  • o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím (kulturní akce, soutěže atd.)
  • o nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (terapie se zvířaty, procvičování motoriky atd.)
  • na všem pokojích je take volně přístupný internet
  • v zařízení je k dispozici knihovna
 • sociálně terapeutické činnosti
  • podpora fyzické zdatnosti  - nácvik chůze, nácvik používání kompenzačních pomůcek (chodítko), procvičování jemné motoriky rukou, trénink paměti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • pracovní dny od 07,00 do 14.30 hodin
  • pomoc při nákupu osobních věcí nebo zajištění nákupu
  • pomoc při kontaktu s úřady (matrika, soud, úřad práce, OSSZ), pomoc při vyplňování různých formulářů a podání
  • zajištění poštovních služeb
  • vytváření podmínek pro udržení vazeb na přirozené prostředí klienta tj. rodinu
  • návštěvy klientů jsou neomezeně každý den mimo dobu nočního klidu
  • nedoporučujeme pouze návštěvy v době osobní hygieny a jídel klientů
  • nejvhodnější doba návštěv s ohledem na výše jmenované je od 13,00 hodin do 17,00 hodin
  • možnost oslav rodinných výročí v zařízení (oslavy narozenin apod.)


 
 


 •  
Obrázek #1Obrázek #2Obrázek #3Obrázek #4

 • umístění budovy, její technický stav a materiální podmínky služby
 • kapacita zařízení je 51 klientů sociální služby
 • budova je po rekonstrukci, jsou udržovány v ..

  více
 • Cílovou skupinou Domova pro seniory Anička jsou:

 • klienti starší věku 55 let
 • klienti s chronickým nebo jiným zdravotním postižením
 • senioři
 • čá...
 • více

  Klienti zařízení mohou využívat dle svých zájmů, potřeb a zdravotního stavu pořádané programy v zařízení. Patří sem:

 • možnost sledování televize
 • p...

  více
 • Copyright © 2013 dsa@ldz.cz
  Design by Lucie SLIŽOVÁ
  LDZ, s.r.o.
  Domov pro seniory Anička
  Na Kameni 116, 517 54 Vamberk
  GPS Loc:50°6
  16°17
   
  sociální úsek
  Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M.
  T: 498 771 860
  M: 774 453 350
  E: dsa@ldz.cz
  Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M.
  ředitel zařízení
  T: 498 771 860
  M: 774 453 350
  E: dsa@ldz.cz
   
  zdravotnický úsek
  Veverková Iveta
  vedoucí pracovník
  T: 498 771 863
  M: 724 921 621
  E: sestry@ldz.cz
  Perets Olena
  vedoucí zařízení
  T: 498 771 862
  M: 774 453 351
  E: vedouci@ldz.cz