Zavedení víkendových návštěv27.08.2021

Na základě množících se dotazů na víkendové návštěvy jsme rozhodli 1x měsíčně zavést návštěvy i o dnech během víkendu. První návštěvy budou v sobotu 04. září 2021. Postup pro nahlášení se na návštěvu je stejný jako při návštěvách v týdnu (objednání návštěvy p. Perets na telefonu 774 453 351, potvrzení - test, očkování, prodělání Covid-19). Vše ostatní zůstává v platnosti jako doposud.

Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M., ředitel zařízení

více
Pravidla pro návštěvy platná od 01. června 202131.05.2021
Od 01. června 2021 dojde k dalšímu rozvolnění protiepidemických opatření, a to změnám v délce uznávání prodělané nemoci COVID-19 a očkování. Zájemci o návštěvu si musí termín zarezervovat u vedoucí zařízení p. Perets na telefonním čísle 774 453 351, a to v čase pondělí až pátek od 08,00 hod do 12,00 hod. Návštěvy budou probíhat od pondělí do pátku od 08,00 hod do 15,00 hod. Návštěva bude probíhat v návštěvní místnosti, která je umístěna v přízemí zařízení. Na náštěvu budou vpuštěni max. 2 osoby na dobu max. 30 minut. Návštěva musí mít po celou dobu pobytu v zařízení nasazený respirátor (min. FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu) a dodržovat režimová opatření - dezinfekce rukou, rozestupy. Před zahájením návštěvy musí vstupující osoba vyplnit Čestné prohlášení na neexistenci příznaků onemocnění COVID-19. Při vstupu se musí návštěva prokázat buď:

1/ platným certifikátem vydaným Ministerstvem zdravotnictví ČR o proběhlém očkování, kdy od aplikace první dávky očkovací látky schématu uplynulo nejméně 22. dní. Očkovaná osoba nesmí mít žádné příznaky onemocnění COVID-19. Vystavený certifikát je třeba předložit před samotnou návštěvou.

2/ potvrzením o negativním PCR nebo POC (antigenním) testu nejpozději 5 dní před zahájením návštěvy a doloží o tom doklad

3/ potvrzením o prodělaném onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech a doloží o tom doklad

 

Zájemci o návštěvu si antigenní test mohou nechat zhotovit i v našem zařízení. Testování je každou středu (kromě státních svátků) od 10,00 hod do 11,00 hod. V případě zájmu bude časová rezerva prodloužena. Na testování se lze objednat u vedoucí zařízení p. Perets na tel. čísle 774 453 351. Žadatel o testování vyplní Čestné prohlášení s informovaným souhlasem k provedení testu, aby mohl mít test hrazen z veřejného zdravotního pojištění. 

Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M., ředitel zařízen

více
počítadlo.abz.cz

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /data/web/virtuals/115042/virtual/www/domains/ldz.cz/dsa/func.php on line 4

Stravování

zpět | tisk

 • zařízení poskytuje celodenní stravování
 • cena surovin včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy činí 150,- Kč/den
 • strava je podávána 4x denně dle časového rozvrhu:
  • snídaně     07,30 — 08,30 hodin
  • oběd          11,30 —12,30 hodin
  • svačina      14,30 — 15,00 hodin
  • večeře       17,15 — 18,00 hodin
 • strava (oběd, večeře) je dodávána dodavatelsky
 • snídaně a svačiny jsou připravovány v zařízení
 • strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu klientů
 • dodáváme dvě diety: racionální (dieta č.3) a diabetickou (dieta č.9)
 • klientům lze také nabídnout různé formy jídel: celé, mleté, mixované
 • diety klientům předepisuje praktický nebo odborný lékař
 • strava může být klientům podávána buď v jídelně nebo, dle zdravotního stavu a přání klienta, na pokoji
 • dle přání klienta je také možné stravu servírovat na odlehčeném (melaninovém, plastovém) nádobí
 • svačinu a nápoje roznáší personál klientům přímo na pokoj
 • v případě, že si klient přeje porušovat léčebný režim (nedodržovat předepsanou dietu) je mu to umožněno
 • lékařem nebo zdravotnickým pracovníkem (zdravotní sestra) je mu vysvětlen účel předepsané diety, možné následky jeho jednání na zdravotní stav
 • přeje-li si klient i přes edukaci porušovat léčebný režim, je s ním sepsán dokument tzv. negativní reverz
 • strava je dodávána dle jídelního lístku, který je vyvěšen na nástěnce v chodbě zařízení
 • v případě, že klient nesouhlasí s jednotným výběrem jídla, je mu umožněno vybrat si jiné jídlo (toto je zpoplatněno z důvodu zvýšených finančích nároků na přípravu a dopravu stravy, upřesňuje smlouva)
 • klient má možnost zasahovat do tvorby jídelního lísku (v Dotaznících spokojenosti se ptáme jaká jídla by klienti chtěli připravit)
 • strava je podávána v jídelně nebo dle přání a zdravotního stavu klienta na pokojích
 • tekutiny (čaj) jsou k dispozici po celý den
 • vzhledm k tomu, že v zařízení je poskytována celodenní strava, není vhodné shromažďovat větší množství jídel na pokojích
 • zvláště, pak nedoporučujeme skladovat na pokojích potraviny, které rychle podléhají zkáze
 • k uchovávání těchto potravin je určena lednice, která je v jídelně zařízení
 • potraviny, které má klient uschovány v lednici v jídelně, by měl mít řádně označené, aby nedocházelo ke konzumaci od jiných klientů
 • jelikož je lednice společná pro všechny klienty, není v silách pracovníků DSA zajistit dohled nad uloženými potravinami
 • dále zařízení neručí za zdravotní nezávadnost potravin, které nepodává
 • v případě, že pracovník zařízení najde plesnivé nebo nepoživatelné potraviny, má právo je vyhodit
 • při předem oznámeném pobytu mimo zařízení mají uživatelé nárok na vrácení příslušné části zaplacené úhrady za stravné

 

 • úhrady služby jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky číslo 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musí zbýt po odečtení nákladů za ubytování a stravování každému uživateli alespoň 15% z jeho příjmu (důchodu)

 

jídelnastravovací komplex

 • umístění budovy, její technický stav a materiální podmínky služby
 • kapacita zařízení je 51 klientů sociální služby
 • budova je po rekonstrukci, jsou udržovány v ..

  více
 • Cílovou skupinou Domova pro seniory Anička jsou:

 • klienti starší věku 55 let
 • klienti s chronickým nebo jiným zdravotním postižením
 • senioři
 • čá...
 • více

  Klienti zařízení mohou využívat dle svých zájmů, potřeb a zdravotního stavu pořádané programy v zařízení. Patří sem:

 • možnost sledování televize
 • p...

  více
 • Copyright © 2013 dsa@ldz.cz
  Design by Lucie SLIŽOVÁ
  LDZ, s.r.o.
  Domov pro seniory Anička
  Na Kameni 116, 517 54 Vamberk
  GPS Loc:50°6
  16°17
   
  sociální úsek
  Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M.
  T: 498 771 860
  M: 774 453 350
  E: dsa@ldz.cz
  Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M.
  ředitel zařízení
  T: 498 771 860
  M: 774 453 350
  E: dsa@ldz.cz
   
  zdravotnický úsek
  Veverková Iveta
  vedoucí pracovník
  T: 498 771 863
  M: 724 921 621
  E: sestry@ldz.cz
  Perets Olena
  vedoucí zařízení
  T: 498 771 862
  M: 774 453 351
  E: vedouci@ldz.cz