Změna pracovníka vydávajícího depozita13.03.2023

Od 13. března 2023 je pověřeným pracovníkem za výdej depozit p. Páchová Renata. Je i pracovníkem, který bude inkasovat platby za fakultativní služby. Telefonní spojení na p. Páchovou je 774 453 354. Pracovní doba je pondělí až pátek od 07,00 hod do 15,00 hod.

Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M.

více
Zrušení omezení návštěv od 03. října 202202.10.2022

Od 03. října 2022 je zrušeno omezení návštěv v našem zařízení tj. návštěvy jsou bez omezení.

Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M., ředitel zařízení

více
počítadlo.abz.cz

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /data/web/virtuals/115042/virtual/www/domains/ldz.cz/dsa/func.php on line 4

Ubytování

zpět | tisk

 • poskytnutí celoročního ubytování na základě smlouvy uzavřené s klientem na dobu neurčitou
 • v ceně za ubytování je zahrnuto:
  • ubytování
  • úklid pokoje
  • úklid společných prostor
  • praní a žehlení prádla
  • drobné opravy osobního prádla a ošacení
  • energie a teplo
 • cena ubytování činí 210,- Kč/den
 • v domově pro seniory Anička je celkem 23 pokojů, z toho 18 dvoulůžkových a 5 třílůžkových pokojů
 • kapacita zařízení je 51 klientů
 • při příchodu do DSA je klient ubytován na dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji
 • při příchodu se nový klient seznámí s personálem, ostatními klienty a prostředím DSA (ukázka jídelny, toalety, sprchy atd.)
 • ubytuje se na předem vybraný pokoj a v případně dvou nebo třílůžkového pokoje je představen svému spolubydlícímu
 • při nástupu je klientovi vysvětlena manipulace s polohovacím lůžkem              
 • všechny věci, které si sebou klient přinesl, si uloží do své komody, ovšem vždy v takovém množství, které odpovídá množství, které se vejde do určených úložných prostor
 • osobní věci si klient uloží sám nebo případně za pomoci personálu do své komody, včetně šatstva
 • je vhodné nechat si označit osobní šatstvo jménem prostřednictvím pracovníků DSA (lze zařídit v rámci fakultativních služeb)
 • obuv doporučujeme označit také, a to na vnitřní straně číslem nebo jménem klienta
 • v případě, že si klient přeje, aby se mu personál staral o jeho osobní věci, prádlo - personál provede soupis těchto osobních věcí klienta a zapíše je do dokumentu Soupis věcí a cenností klienta při přijetí do zařízení, který je uložen u vedoucího zařízení
 • toto nahlášení a trvání na úpravě soupisu je v zájmu klienta, protože za neoznačené a neevidované oděvy a prádlo zařízení neručí a nepřebírá odpovědnost
 • na žádost klienta nebo na doporučení personálu zejména při změně zdravotního stavu, avšak vždy se souhlasem klienta, může být klientovi umožněno ubytování na jiném pokoji (vyřizuje vedoucí zařízení)
 • klient může být přemístěn do jiného zařízení jen se svým souhlasem a v případě ustanovení zákonného zástupce, tak se souhlasem svým a svého zákonného zástupce
 • manželským párům nebo klientům rozdílného pohlaví, kteří požadují společné ubytování, je toto umožněno, pokud to provozní podmínky dovolí
 • ubytování zahrnuje také topení (pokoje jsou vytápěny na 21 - 22°C, od 23,00 hod do 06,00 hod na 19°C), teplou a studenou vodu, elektrický proud, denní úklid, žehlení a drobné opravy osobního prádla, likvidace komunálního odpadu
 • praní a žehlení prádla
  • praní a žehlení prádla probíhá v zařízení každý den
  • ložní prádlo, lůžkoviny, ručníky, osušky, utěrky a žínky poskytuje zařízení a zajišťuje jejich praní a údržbu
  • není dovoleno prát na pokojích a sušit prádlo a jiný materiál na radiátorech
  • neprovádí se praní a čištění textílií, který vyžadují speciální zacházení
  • nejsou vhodné vlněné svetry a další choulostivé ošacení, které by mohlo být v automatických strojích zničeno, proto praní prádla, které nelze prát v automatických pračkách, si klient zajišťuje sám
  • provádí se také drobné opravy prádla
  • vyprané nebo vyžehlené prádlo každý den uklízí klient nebo s pomocí personálu
  • sběr použitého prádla probíhá zpravidla 2x denně (ráno a večer), jinak dle potřeby
  • čisté prádlo se rozváží každý den odpoledne
  • prádlo se pere v automatických pračkách a suší v elektrické sušišce
  • prádlo znečištěné biologickým materiálem se dezinfikuje
  • proto je nutné, aby klienti měli své osobní prádlo vhodné pro žehlení, praní a sušení v automatických strojích
  • klient má možnost nevyužívat služby praní prádla, ale musí si sám zajistit praní jinde
  • ovšem i v tomto případě klient platí celkovou úhradu za ubytování, jelikož za nevyužívání služeb prádelny se žádná částka nevrací
  • zařízení neručí za prádlo, které si klient sám nevhodně uschová (např. vhodí do odpadkového koše atd.)
 • úklid
  • je prováděn denně, v případě potřeby i častěji
  • úklid je zajišťován pracovníky zařízení
  • úklid je vždy na vlhko s dezinfekcí
  • úklid povrchů na pokojích je také každodenní a současně probíhá likvidace zbytků jídel z pokojů a odpadků
  • úložné prostory klientů (komody) se uklízí průběžně, ale minimálně jednou týdně, a to buď samotným klientem nebo personálem za přítomnosti klienta s jeho souhlasem
  • klienti by měli sami dbát na čistotu a udržovat v rámci svých možností pořádek a pravidelný úklid personálu umožnit
 • vybavení pokoje a společných prostor
  • zařízení je vybaveno dvoulůžkovými a třílůžkovými pokoji
  • dveře pokojů jsou se souhlasem klienta označeny jeho jménem
  • všechny pokoje DSA jsou standardně vybaveny elektricky polohovatelným ošetřovatelským lůžkem, uzamykatelnou komodou, pojízdným jídelním stolkem, poličkou, nočním světlem nad lůžkem, paravanem, tlačítkem na přivolání personálu, TV přijímačem (možno sjednat), centrálním rádiem, umyvadlovým setem se studenou a teplou vodou
  • dle prostorových možností pokoje jsou zde i křesla v různém počtu
  • mimo pokoj může klient obvyklým způsobem užívat společně s ostatními klienty v zařízení: jídelnu, návštěvní koutky po chodbách, terasu, sprchy, toalety
  • pro zajištění intimity mají WC tabulku na dveřích s nápisem ,,Volno,, nebo ,,Obsazeno,,
  • tímto žádáme klienty, aby při použití toalety tuto tabulku používali a otáčely dle stavu
  • na pokojích není dovoleno přechovávat: zbraně, spotřebiče ohrožující požární bezpečnost, hořlaviny, výbušniny a jiné věci nebezpečné zdraví a životu ostatních klientů a pracovníků
  • klient také nesmí na pokoji manipulovat s otevřeným ohněm (např.svíčky)
  • chování domácích zvířat v DSA, či jejich vodění do zařízení je zakázáno
  • k výzdobě pokoje je klientovi doporučeno přivézt vlastní obrázky, fotografie, sošky, hrníčky apod.
  • pořizovat si na pokoj elektrospotřebiče např. rychlovarnou konvici, žehličku atd., lze, ale je nutné přihlédnout ke schopnostem klienta a požárně bezpečnostním předpisům zařízení
  • poplatky za užívání elektrospotřebiče stanoví sazebník cen fakultativních služeb
  • rychlovarná konvice k uvaření kávy či čaje je klientům k dispozici na společné jídelně
  • zde je také umístěn automat na kávu, který mohou klienti využívat
  • na společné jídelně je také lednička s mrazákem  pro uložení vlastních potravin
  • jelikož je lednice společná pro všechny klienty, není v silách pracovníků DSA zajistit dohled nad uloženými potravinami
  • dále zařízení neručí za zdravotní nezávadnost potravin, které nepodává
  • rozměrnější elektrospotřebiče např. televizor, je možné nastěhovat na pokoj pouze s písemným souhlasem spolubydlícího a vedoucí zařízení
  • v tomto případě je klient povinen z vlastních prostředků uhradit každoroční odbornou prohlídku (revizi) elektrospotřebiče dle ČSN a doklad o platné revizi předložit vedoucí zařízení
  • za vlastní rádio a televizor platí koncesionářské poplatky z vlastních prostředků klient
  • bez souhlasu vedení DSA se nesmí provádět na pokoji, ale i v ostatních prostorech zařízení jakékoliv úpravy a změny
  • věci a předměty přidělené klientům DSA zůstávají majetkem DSA, i po ukončení jeho pobytu a klient má povinnost s nimi šetrně zacházet
  • pokoj si může klient po písemném souhlasu s ostatními spolubydlícími uzamykat
  • klíče od uzamykatelné komody i od pokoje je klient povinen opatrovat a chránit před ztrátou a zneužitím
  • v případě ztráty se klient zavazuje neprodleně tuto skutečnost nahlásit pracovníkům DSA a bere na vědomí, že ztrátu nebo poškození DSA uhradí
  • pokud vzhledem ke zdravotnímu stavu klienta hrozí nepřiměřené riziko ztráty nebo poškození klíčů (je ošetřeno v individuálním plánu), nemá klient klíče k dispozici
  • na celkové hygieny (koupele) jsou k dispozici dvě koupelny s bezbariérovými sprchami, které mohou klienti využívat dle libosti, ale doporučujeme s vědomím ošetřujícího personálu (prevence úrazů)
  • v prostorech Domova pro seniory Anička je také k dispozici společenská místnost, kde probíhají společenské akce a knihovna pro milovníky knih
  • zařízení také disponuje 2 terasami pro klienty a svým vlastním parkem s altánem, který se nachází před zařízením

 

 • úhrady služby jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky číslo 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

 • dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musí zbýt po odečtení nákladů za ubytování a stravování každému klientovi alespoň 15% z jeho příjmu (důchodu)
dvoulůžkový pokoj 1. částošetřovatelské lůžko

 • umístění budovy, její technický stav a materiální podmínky služby
 • kapacita zařízení je 51 klientů sociální služby
 • budova je po rekonstrukci, jsou udržovány v ..

  více
 • Cílovou skupinou Domova pro seniory Anička jsou:

 • klienti starší věku 55 let
 • klienti s chronickým nebo jiným zdravotním postižením
 • senioři
 • čá...
 • více

  Klienti zařízení mohou využívat dle svých zájmů, potřeb a zdravotního stavu pořádané programy v zařízení. Patří sem:

 • možnost sledování televize
 • p...

  více
 • Copyright © 2013 dsa@ldz.cz
  Design by Lucie SLIŽOVÁ
  LDZ, s.r.o.
  Domov pro seniory Anička
  Na Kameni 116, 517 54 Vamberk
  GPS Loc:50°6
  16°17
   
  sociální úsek
  Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M.
  T: 498 771 860
  M: 774 453 350
  E: dsa@ldz.cz
   
  zdravotnický úsek
  Veverková Iveta
  vedoucí pracovník
  T: 498 771 863
  M: 724 921 621
  E: sestry@ldz.cz
  Ing. Skřítecká Ivana
  vedoucí zařízení
  T: 498 771 862
  M: 774 453 351
  E: vedouci@ldz.cz