Doporučení Krajské hygienické stanice ohledně návštěv v sociálních zařízeních15.07.2022

Nárůst pozitivních případů covid-19 – aktuální doporučení pro domovy seniorů a zdravotnická zařízení v Královéhradeckém kraji

Opětovný nárůst onemocnění covid-19 v současnosti je patrný nejen v ČR a ve většině zemí EU, ale i v Královéhradecké kraji. Souvisí s šířením nových subvariant omikronu, jejichž podíl dle údajů Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění Státního zdravotního ústavu tvoří pravděpodobně již téměř 90 % vyšetřených vzorků. Aktuální vývoj epidemie této nákazy není příznivý, dochází k zrychlení tempa jejího šíření. Zvyšuje se také pravděpodobnost rizikových kontaktů v populaci, a to i pro potenciálně zranitelné skupiny. Omikron je velmi infekční, a tak stále platí, že se člověk může při kontaktu s nemocným velmi snadno a rychle nakazit. Nové subvarianty BA.4, a zejména pak vysoce nakažlivá BA.5, mají totiž významnou schopnost prolomit imunitní ochranu a nakazit i člověka po prodělané nákaze nebo po očkování. Očkovaní však mají stále násobně menší riziko vážných komplikací, a jejich ochrana před rizikem úmrtí nebo těžkým průběhem je stále výrazná. Lze také předpokládat, že vzhledem k útlumu testování je virová nálož v populaci daleko větší, než jak vyplývá z počtu hlášených onemocnění.

K přenosu onemocnění dochází zejména v uzavřených prostorách, a významnou rizikovou skupinou jsou zejména senioři a osoby s oslabenou imunitou.

V souvislosti s výše uvedeným proto KHS Královéhradeckého kraje doporučuje pro návštěvníky klientů pobytových zařízení sociálních služeb a pacientů hospitalizovaných na lůžkových odděleních zdravotnických zařízení následující:

1 - Nošení respirátoru či nanoroušky po celou dobu návštěvydodržování respirační etikety včetně důsledného mytí či dezinfekce rukou.

2 - Návštěvníky s viditelnými projevy respiračního infektu vpustit do zařízení pouze ve výjimečných situacích a vždy s provedeným antigenním nebo PCR testem (ne starším 24 hodin). Po návratu z dovolené (zvláště pak při kontaktu s větším počtem neznámých osob nebo po příjezdu ze zahraničí) je třeba návštěvu těchto zařízení odložit cca o 3 – 5 dnů.

3 - Pro seniory nošení respirátoru či nanoroušky v případě pohybu mimo zařízení (zejména při cestách MHD, dále v zdravotnických zařízeních, na nákupech, v provozovnách služeb aj.).

4 - Dle doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP je důležité včas podstoupit aplikaci druhé posilující dávky vakcíny proti covid-19.

Závěrem je důležité také sdělit, že všechna naše doporučení jsou zejména na bázi osobní odpovědnosti a apelu na veřejnost. Zachování návštěv zejména v domovech pro seniory přitom samozřejmě považujeme za důležité.

Používání respirátorů u návštěvníků domovů seniorů i nemocnic je však absolutní minimum, které pomůže chránit zdraví i životy nejohroženějších lidí. 

MUDr. Eva Beranová

ředitelka protiepidemického odboru

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

Habrmanova 19/1

501 01 Hradec Králové

více
Návštěvy od 20. dubna 202219.04.2022

S účinností od 20. dubna 2022 se obnovují návštěvy v našem zařízení. Návštěvy již nemusí prokazovat svoji bezinfekčnost (není potřeba dokládat test, očkování ani prodělání COVIDu). Také se ruší systém evidence návštěv. Návštěvy budou probíhat v návštěvní místnosti v přízemí zařízení. Doporučená doba návštěv je každý den od 9 do 17 hod (tato doporučená doba je z důvodu prováděných ošetřovatelských výkonů u klientů). Dále doporučujeme rodinným příslušníkům imobilních klientů, aby návštěvu personálu nahlásili s předstihem, abychom mohli klienta k návštěvě připravit, a vy jste nemuseli čekat.  Při příchodu zazvoňte na zvonek u vstupních dveří, že jste již v zařízení a na svého rodinného příslušníka vyčkejte v návštěvní místnosti (dveře cca 20 m vlevo od vstupních dveří s nápisem Návštěvní místnost). Při návštěvě stále platí povinnost nošení ochrany dýchacích cest (respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu). Při známkách akutního respiračního onemocnění prosím návštěvu v zařízení odložte.

Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M., ředitel zařízení

více
počítadlo.abz.cz

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /data/web/virtuals/115042/virtual/www/domains/ldz.cz/dsa/func.php on line 4

Vybavení domova

zpět | tisk

 • umístění budovy, její technický stav a materiální podmínky služby
  • kapacita zařízení je 51 klientů sociální služby
  • budova je po rekonstrukci, jsou udržovány v dobrém technickém stavu
  • vnitřní prostory odpovídají hygienickým a protipožárním předpisům
  • v zařízení je umístěn elektronický požární systém, hasící přístroje, hydranty a suchovody
  • zařízení pravidelně provádí všechny revize dle platné legislativy (plyn, elektrické vedení, elektrické spotřebiče, komíny, hromosvody atd.)
  • budova Domova pro seniory Anička se nachází za městským parkem, v klidné a okrajové části města Vamberka
  • vzhledem k tomu, že se Domov pro seniory Anička nachází cca 500 m od centra Vamberka (zde je autobusové stanoviště) a cca 200 m od vlakového nádraží je klientům i jejich rodinným příslušníkům dobře dostupný
  • celé zařízení je bezbariérové (vstup do budovy je přizpůsoben jak klientům hůře pohyblivým, tak klientům na vozících) stavebně řešené pro osoby se sníženými poznávacími a rozumovými schopnostmi z důvodu svého základního onemocnění
  • v zařízení je velký výtah pro transport imobilních klientů, výtah je s obsluhou
  • celý prostor budovy je laděn do pastelových barev - to vše přispívá k příjemnému prostředí pro klienty, které následně ovlivňuje celkovou náladu v zařízení a rovněž odstraňuje neútulnost
  • zařízení disponuje relaxační místností a terasou, která se nachází přímo v patře zařízení, kde jsou pokoje klientů - slouží k odpočinku klientů
  • součástí komplexu je také zahrada, která slouží k relaxaci a k aktivizačním programům s klienty
  • součástí budovy jsou návštěvní koutky (na chodbách) a jídelna, která zároveň slouží i jako společenská místnost, kde probíhají volnočasové aktivity klientů
  • dále jsou v zařízení 2x centrální koupelny se sprchami, centrální šatna pro klienty, 4x WC, 1x WC pro imobilní klienty
  • zaměstnanci mají své zázemí v šatně a denní místnosti
  • v zařízení se dále nachází technické zázemí (stravovací komplex, komplex praní prádla, technické místnosti, sklady apod.) a administrativní zázemí

 

 • hygienické podmínky
  • stav objektu je v souladu s hygienickými normami, Provozním řádem
  • hygienicko - epidemiologický řád je naplánován tak, aby byla zachována čistota v Domově pro seniory Anička a zabránilo se chorobám epidemiologicky závažným
  • úklid a pořádek zajišťují denně včetně víkendů a svátků pracovníci Domova pro seniory Anička a je kontrolováno, aby pracovali v souladu s hygienickými nařízeními
  • častým větráním a používáním dezinfekčních prostředků, které nemají nepříjemný zápach je zajišťováno příjemné prostředí
  • v zařízení je povinnost používat návleky na obuv jak určuje Provozní řad schválený orgánem ochrany veřejného zdraví

 

 • soukromé prostory - pokoje klientů
  • soukromým prostorem je rozuměn prostor - pokoj, který je obýván klientem
  • v budově je 18x dvoulůžkový pokoj a 5x třílůžkový pokoj
  • klient má možnost si do zařízení vzít drobné věci a předměty, které jsou mu blízké (obrazy, květiny, fotografie atd.)
  • vybavení pokojů je zařízeno tak, aby vyhovovalo potřebám našich klientů
  • pokoje jsou standardně vybaveny nábytkem – polohovacím elektrickým lůžkem, komodou na osobní věci klienta, pojízdným stolkem, lampičkou, televizním přijímačem
  • dle prostorových možností jsou dále pokoje vybaveny židlemi pro návštěvy (po odchodu návštěvy dojde ke složení a zvětšení prostoru pro manipulaci s klienty), křesly pro klienty, zástěnami, toaletními křesly apod.
  • na oknech v pokojích jsou žaluzie
  • každý klient má u lůžka k dispozici vlastní nouzové přivolání ošetřujícího personálu
  • respekt k soukromí klientů dávají pracovníci zařízení najevo tím, že před vstupem do pokoje zaklepou na dveře, pozdraví a naváží hovor s klientem
  • pro ochranu svých osobních věcí a zajištění soukromí, má každý klient k dispozici uzamykatelnou komodu, kam si může zamykat cennosti, doklady nebo jiné pro ně významné věci
  • pracující personál má k dispozici na každém pokoji paravany k zajištění soukromí při hygieně

 

 • společné prostory pro klienty
  • společným prostorem je rozuměno prostor veřejně přístupný
  • jedná se o společenskou místnost, kde se uskutečňují skupinové i individuální aktivizace klientů, slouží i jako zázemí pro rodinné příslušníky, a která zároveň slouží jako jídelna
  • k zachování soukromí s příbuznými jsou k dispozici na chodbách návštěvní koutky, kde se mohou klienti se svými blízkými nerušeně bavit
  • na chodbách jsou pro klienty i návštěvy k dispozici křesílka k odpočinku
  • pro potěšení oka i ducha je zde i velké akvárium, o které pečují spolu s personálem i naši klienti
  • terasa v zařízení může být také klienty libovolně využívána k setkávání s ostatními klienty či rodinnými příslušníky
  • používaný nábytek z terasy je pravidelně sklízen do zařízení z důvodu poškození různými klimatickými podmínkami
  • na požádání bude vydán pracovníky v přímé péči
  •  tyto prostory výše vyjmenované jsou také využívány na pracovní terapii a volnočasové aktivity
  • zařízení je vybaveno velkou knihovnou, čítající cca 2000 svazků
  • zde mají klienti možnost si zapůjčit knihy
  • nabídka knih byla rozšířena i o audioknihy a e-knihy (lze zajistit)

 

 • hygienická zařízení a koupelny
  • domov pro seniory má 2 bezbariérové koupelny vybavené sprchovými kouty
  • v zařízení je také zvedák, který pomáhá klientům při bezpečném přesunu z lůžka do vozíku nebo dokáže zvednout klienta ze země po pádu
  • na koupelnu a bezbariérovém WC jsou připevněna madla
  • podlaha koupelen a WC je protiskluzová, aby bylo minimalizováno riziko pádu
  • na oddělení jsou tato WC
   • bezbariérové WC
    • zvýšeně posazená toaletní mísa
    • 2x madla pro ulehčení pohybu
    • přizpůsobeno požadavkům seniorů
   • 2x WC klienti – ženy
    • standardní vybavení toalety
   • 2x WC klienti – muži
    • standardní vybavení toalety

 

 • klimatické podmínky
  • teplota v DSA se pohybuje
   • na pokojích - 21 °C
   • na koupelnách - 25 °C
   • na chodbách -  20°C
  • klienti mohou ošetřující personál požádat o upravení teploty na pokojích, protože teplota je řízena softwarově
  • ošetřující personál vyrozumí o této skutečnosti provozní pracovníky pracující v této oblasti
  • teplota vody je 55°C, aby nedošlo k úrazu opařením
  • WC a koupelny jsou vybaveny větracími ventilátory
  • přídavné lampičky u každého lůžka na pokojích klientů umožňují večerní čtení, ohleduplnost ke spolubydlícímu a přídavné nasvícení pro klienty s částečnou ztrátou zraku

 

Zařízení vzniklo rekonstrukcí staršího areálu, který je nyní kompletně přizpůsoben veškerým potřebám seniorů (bezbariérový vchod, výtah apod.) V roce 2015 jsme pro naše klienty zprovoznili zahradu s altánem s výhledem na řeku Zdobnici. V současné době probíhá výstavba kavárny, stravovacího komplexu a vývařovny, abychom mohli rozšířit nabídku svých služeb (např. o různé druhy speciálních diet). Do budoucna také plánujeme zpřístupnit komplex, který umožní našim klientům pravidelné cvičení v reprezentativních prostorech pod dohledem odborníků (fit centrum pro seniory, masáže atd.)

Obrázek #1Obrázek #2

 • umístění budovy, její technický stav a materiální podmínky služby
 • kapacita zařízení je 51 klientů sociální služby
 • budova je po rekonstrukci, jsou udržovány v ..

  více
 • Cílovou skupinou Domova pro seniory Anička jsou:

 • klienti starší věku 55 let
 • klienti s chronickým nebo jiným zdravotním postižením
 • senioři
 • čá...
 • více

  Klienti zařízení mohou využívat dle svých zájmů, potřeb a zdravotního stavu pořádané programy v zařízení. Patří sem:

 • možnost sledování televize
 • p...

  více
 • Copyright © 2013 dsa@ldz.cz
  Design by Lucie SLIŽOVÁ
  LDZ, s.r.o.
  Domov pro seniory Anička
  Na Kameni 116, 517 54 Vamberk
  GPS Loc:50°6
  16°17
   
  sociální úsek
  Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M.
  T: 498 771 860
  M: 774 453 350
  E: dsa@ldz.cz
  Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M.
  ředitel zařízení
  T: 498 771 860
  M: 774 453 350
  E: dsa@ldz.cz
   
  zdravotnický úsek
  Veverková Iveta
  vedoucí pracovník
  T: 498 771 863
  M: 724 921 621
  E: sestry@ldz.cz
  Perets Olena
  vedoucí zařízení
  T: 498 771 862
  M: 774 453 351
  E: vedouci@ldz.cz