Zavedení víkendových návštěv27.08.2021

Na základě množících se dotazů na víkendové návštěvy jsme rozhodli 1x měsíčně zavést návštěvy i o dnech během víkendu. První návštěvy budou v sobotu 04. září 2021. Postup pro nahlášení se na návštěvu je stejný jako při návštěvách v týdnu (objednání návštěvy p. Perets na telefonu 774 453 351, potvrzení - test, očkování, prodělání Covid-19). Vše ostatní zůstává v platnosti jako doposud.

Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M., ředitel zařízení

více
Pravidla pro návštěvy platná od 01. června 202131.05.2021
Od 01. června 2021 dojde k dalšímu rozvolnění protiepidemických opatření, a to změnám v délce uznávání prodělané nemoci COVID-19 a očkování. Zájemci o návštěvu si musí termín zarezervovat u vedoucí zařízení p. Perets na telefonním čísle 774 453 351, a to v čase pondělí až pátek od 08,00 hod do 12,00 hod. Návštěvy budou probíhat od pondělí do pátku od 08,00 hod do 15,00 hod. Návštěva bude probíhat v návštěvní místnosti, která je umístěna v přízemí zařízení. Na náštěvu budou vpuštěni max. 2 osoby na dobu max. 30 minut. Návštěva musí mít po celou dobu pobytu v zařízení nasazený respirátor (min. FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu) a dodržovat režimová opatření - dezinfekce rukou, rozestupy. Před zahájením návštěvy musí vstupující osoba vyplnit Čestné prohlášení na neexistenci příznaků onemocnění COVID-19. Při vstupu se musí návštěva prokázat buď:

1/ platným certifikátem vydaným Ministerstvem zdravotnictví ČR o proběhlém očkování, kdy od aplikace první dávky očkovací látky schématu uplynulo nejméně 22. dní. Očkovaná osoba nesmí mít žádné příznaky onemocnění COVID-19. Vystavený certifikát je třeba předložit před samotnou návštěvou.

2/ potvrzením o negativním PCR nebo POC (antigenním) testu nejpozději 5 dní před zahájením návštěvy a doloží o tom doklad

3/ potvrzením o prodělaném onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech a doloží o tom doklad

 

Zájemci o návštěvu si antigenní test mohou nechat zhotovit i v našem zařízení. Testování je každou středu (kromě státních svátků) od 10,00 hod do 11,00 hod. V případě zájmu bude časová rezerva prodloužena. Na testování se lze objednat u vedoucí zařízení p. Perets na tel. čísle 774 453 351. Žadatel o testování vyplní Čestné prohlášení s informovaným souhlasem k provedení testu, aby mohl mít test hrazen z veřejného zdravotního pojištění. 

Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M., ředitel zařízen

více
počítadlo.abz.cz

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /data/web/virtuals/115042/virtual/www/domains/ldz.cz/dsa/func.php on line 4

Zdravotní péče

zpět | tisk

 • odbornou primární zdravotní péči garantuje smluvní praktický lékař a poskytuje tým zdravotnických pracovníků (zdravotních sester)
 • praktický lékař zajišt'uje i potřebná hygienická a protiepidemiologická opatření
 • smluvní praktický lékař ordinuje jeden den v týdnu, jinak dle potřeby a aktuálního zdravotního stavu klentů
 • ordinační hodiny jsou stanoveny podle dohody praktického lékaře a vedoucího pracovníka zdravotního úseku (konkrétní čas vyvěšen na nástěnce na chodbě zařízení)
 • léky a zdravotní pomůcky předepsané smluvním praktickým nebo odborným lékařem po dohodě s klientem může zajistit zařízení
 • každý klient má svobodný výběr zdravotní pojišťovny a ošetřujícího praktického lékaře
 • pokud klient nechce využívat služeb smluvního praktického lékaře, spolupracujícího se zařízením, je třeba si svým stávajícím ošetřujícím praktickým lékařem předem dojednat, jakou formou mu bude péče poskytována
 • pokud si klient přeje jiného odborného lékaře, než kteří spolupracuje se zařízením, je nezbytné, aby si jejich služby zajistil klient nebo jeho rodina sama (návštěvy lékařů, doprovod, převoz sanitním vozem atd.)
 • dále do zařízení pravidelně dochází psychiatr, urolog a chirurg
 • dalšími spolupracujícími lékaři jsou: diabetolog, kardiolog, neurolog, onkolog, internista, plicní lékař, nosní a ušní lékař, gynekolog
 • akutní případy řeší zdravotnický personál (zdravotní sestry) v návaznosti na zdravotní služby regionu
 • požadavky a potřeby vyšetření a ošetření zajišťuje zdravotnický pracovník (zdravotní sestra) nebo vedoucí pracovník zdravotnického úseku (vrchní sestra)
 • klient má právo na zprostředkování doprovodu k lékaři, pokud to jeho zdravotní stav vyžaduje
 • o doprovodu klienta k lékaři rozhoduje praktický lékař klienta
 • pokud lékař doprovod nenapíše, není možné, aby klienta doprovázel personál
 • v tomto případě vítáme spolupráci s rodinnými příslušníky, kteří se mohou doprovodu účastnit, nebo jej zajistit sami
 • léky připravuje, po předchozí domluvě s klientem, zdravotnický pracovník (zdravotní sestra) z originálních balení každého klienta
 • po přijetí je doporučeno klientovi seznámit zdravotnického pracovníka (zdravotní sestru) s léky, které užívá
 • vyzvedávání předepsaných léků
  • naše zařízení vyzvedává předepsané léky v lékárně, s níž má smluvní vztah a zahájenou spolupráci
  • proto není v našich silách vyzvedávat předepsané léky v několika lékárnách
  • pokud rodinní příslušníci chtějí vyzvedávat léky v jiné lékárně, než vyzvedává zařízení, musí si toto obstarat sami
  • v takovém případě prosíme, aby si předepsaný recept vyzvedli po domluvě s vedoucím pracovníkem zdravotnického úseku (vrchní sestra) a léky co nejdříve dodali
 • užívání předepsaných léků a dodržování léčebných postupů je na svobodné vůli každého klienta
 • pokud, ale lékař určí, že nedodržování užívání předepsaných léků nebo nedodržování léčebných postupů klientem ohrožuje ostatní klienty v zařízení, pak je to chápáno, jako porušení Domácího řádu
 • je ve vlastním zájmu klientů, aby se řídili doporučením lékaře a dodržovali pokyny jím dané
 • klienti u nichž vznikne podezření z přenosné choroby jsou na pokoji izolováni a dále se postupuje podle nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje v Hradci Králové
 • je-li klient ze zdravotních důvodů umístěn ve zdravotnickém zařízení, v DSA je jeho místo zachováno až do jeho návratu, neurčí-li si jinak
 • v případě hospitalizace klienta ve zdravotnickém zařízení je neprodleně podává zpráva osobě, kterou si klient určil (důvěrná osoba) a nahlásil její kontakt

 

Obrázek #1Obrázek #2Obrázek #3Obrázek #4

 • umístění budovy, její technický stav a materiální podmínky služby
 • kapacita zařízení je 51 klientů sociální služby
 • budova je po rekonstrukci, jsou udržovány v ..

  více
 • Cílovou skupinou Domova pro seniory Anička jsou:

 • klienti starší věku 55 let
 • klienti s chronickým nebo jiným zdravotním postižením
 • senioři
 • čá...
 • více

  Klienti zařízení mohou využívat dle svých zájmů, potřeb a zdravotního stavu pořádané programy v zařízení. Patří sem:

 • možnost sledování televize
 • p...

  více
 • Copyright © 2013 dsa@ldz.cz
  Design by Lucie SLIŽOVÁ
  LDZ, s.r.o.
  Domov pro seniory Anička
  Na Kameni 116, 517 54 Vamberk
  GPS Loc:50°6
  16°17
   
  sociální úsek
  Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M.
  T: 498 771 860
  M: 774 453 350
  E: dsa@ldz.cz
  Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M.
  ředitel zařízení
  T: 498 771 860
  M: 774 453 350
  E: dsa@ldz.cz
   
  zdravotnický úsek
  Veverková Iveta
  vedoucí pracovník
  T: 498 771 863
  M: 724 921 621
  E: sestry@ldz.cz
  Perets Olena
  vedoucí zařízení
  T: 498 771 862
  M: 774 453 351
  E: vedouci@ldz.cz