Česky English Polski Hrvatski Home
Množství:0 ks
Cena:0 Kč
Modernizace webu 02.06.2015

Došlo ke kompletnímu přestavění všech webových stránek společnosti LDZ. Nyní je vše jednodušší a přehlednější :)

Česká verze 23.08.2012

Byly provedeny jazykové překlady stránek do dalších jazyků

Tel.: +420 608 453 354
E-mail: plachty@ldz.cz

LDZ, s.r.o.
Na Kameni 116, Vamberk
Pošlete známému tip na tuto stránku.
Zadejete níže jeho e-mail a odešlete.
Akční nabídka

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /data/web/virtuals/115042/virtual/www/domains/ldz.cz/lomecz/func.php on line 21
Zastřešení bazénů - SPOČÍTAT CENU
Výpočet ceny zastřešení bazénu a objednávka
Typ bazénu
Do textového pole napište poznámky k provedení bazénu, pokud by to mělo mít vliv například na způsob uchycení krytí.
Tvar bazénu
Do textového pole napište poznámky k tvaru bazénu.
Barva plachty dle vzorníku
Zadejte rozměry bazénuVýsledné rozměry bazénuCelková hrubá plocha
Délka (delší strana) m m m2
Šířka (kratší strana) m m
 Expresní dodání - do dvou dnů (příplatek)
Cena za zastřešení celkem
 Kč bez DPH Kč s DPH
Údaje o bazénu - vyplní se automaticky při výpočtu ceny : *
Můžete přidat fotografie Vašeho bazénu pro lepší komunikaci:
Soubor #1
Soubor #2
Soubor #3
Zde můžete dopsat Vaše poznámky k výrobě zastřešení:
Kontaktní údaje
Jméno:
Příjmení:
Ulice a ČP:
Město:
PSČ:
Stát:
Telefon:
E-mail:
Firma:
IČO:
DIČ:
Dodací adresa (Pouze pokud je jiná než kontaktní adresa)
Jméno:
Příjmení:
Ulice a ČP:
Město:
PSČ:
Stát:
Telefon:
Vyberte způsob dopravy
Typ dopravyCena
150 Kč
0 Kč
250 Kč
0 Kč
Obchodní podmínky:

 

Obchodní podmínky

Veškeré kupní smlouvy Prodávajícího:

LDZ, s.r.o.
Na kameni 116
517 54 Vamberk
zast. jednatelem Pavel Klug

Spisová značka: C 9880 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové

a Kupujícího se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.


I. Objednávky
Objednávky kupujících se přijímají osobnì na provozovnì prodávajícího , telefonicky nebo faxem na telefonních číslech provozovny prodávajícího , přes e-shop na www.lome.cz nebo jinak pomocí internetové sítì. Po obdržení objednávky jednou z uvedených forem Vám bude odeslán potvrzovací e-mail se sumarizací objednaných položek a uvedením zpùsobu a data doručení (kupující uvede dodací adresu, pokud se tato liší od fakturační) . Pokud tento potvrzovací email èi telefonický kontakt neobdržíte do 24hod. od objednávky, obratem nás kontaktujte, výjma osobního objednání.

II. Kupní cena a její zaplacení
Cena produktù je stanovena dle aktuálního ceníku odpovídajícího příslušným cenovým kategoriím. V případì registrace jsou pravidelným zákazníkùm zpřístupnìny odpovídající velkoobchodní cenové kategorie. Ceny jsou uvedeny bez danì z přidané hodnoty. DPH proto bude k ceně připočtena a je nedílnou součástí kupní ceny.

Platbu za zboží, je možné provádìt následujícími zpùsoby:

1. Dobírka
Platíte při převzetí již expedovaného zboží na základě Vaší objednávky.

2. Bankovním převodem (zálohová/proforma faktura)
Po vyplnění a odeslání objednávky obdržíte formou emailu zálohovou fakturu.
Uhraďte příslušnou částku na náš bankovní úèet.
Nezapomeňte uvést variabilní symbol Vaší objednávky
Zboží bude odesláno dle dohodnutého termínu- běžně do max. 10ti dnù

3. Bankovním převodem (splatnostní fakturace)
Pro registrované velkoobchodní subjekty v případì, že obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je ošetřen uzavřením Rámcové kupní smlouvy, kupující se zavazuje uhradit kupní cenu bankovním převodem tak, že částka je připsána prodávajícímu na účet nejpozději v den splatnosti vystavené faktury.


4. Hotově
Tuto možnost vybírejtou pouze pokud jste vybrali jako dopravu Osobní odběr. 
Platbu za objednávku provedete při odběru zboží v naší provozovnì po tel. dohodě ( né vždy jsme na provozovně )

III. Způsob dodání
Prodávající se zavazuje zboží, které potvrdil skladem, dodat následující pracovní den v případě, že objednávku prodávající obdržel do 16:30 hod. Prodávající je povinen dodat kupujícímu spolu se zbožím veškeré dokumenty, které se ke zboží vztahují a to dle platných zákonů a norem ČR. 

IV. Převzetí zboží
Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda obal zásilky nevykazuje zjevné znaky poškození (kontrola celistvosti plombovací lepící pásky s logem dodavatele). V případě shledání závady je zákazník povinen sepsat s doručující službou záznam o shledaném poškození zásilky a překontrolovat kompletnost obsahu na základě připojeného dodacího listu. V případì jakýchkoliv nesrovnalostí obratem telefonicky kontaktujte Prodávajícího. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného problému. 

V. Možnost vrácení zboží bez udání dùvodu
U zakoupeného zboží má zákazník do 14 dnù od doruční zboží nárok na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným zpùsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálním obalu (obal nesmí být poškozen) spolu s veškerým příslušenstvím.
Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty a to včetně faktury a záručního listu. Zboží musí být odesláno nejpozději 14-tý den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovny prodávajícího. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží, ponížené o náklady Prodávajícího na dopravné na jím udané číslo bankovního účtu, případnì jinak na základě vzájemné dohody.

VI. Výhrada vlastnictví
Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až v okamžiku splacení celé kupní ceny.

VII. Záruka na zboží a uplatňování reklamací
Prodávající poskytuje na dodávané zboží záruku, jejíž délka trvání je vždy uvedena na příslušném dodacím listě. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží dle dodacího listu.

Pokud zboží dle kupujícího vykazuje závadu, kupující na své náklady zašle zařízení v původním obalu včetně veškerého příslušenství na adresu sídla provozovny prodávajícího (LDZ,s.r.o. Na Kameni 116, 517 54 Vamberk) spolu s korektně vypsanou závadou adresou a dokladem o zaplacení. Prodávající ve lhůtě maximálnì 30 dnů od obdržení zboží přezkoumá odůvodněnost reklamace a zařízení opraví či vymění za bezvadný kus. 
Dle příslušných znění zákona č. 40/1964 Sb., z občanského zákoníku se záruka se nevztahuje na:

- zboží reklamované po záruční době
- zboží bylo používáno v rozporu s připojeným návodem k obsluze
- zboží po neodborném zásahu, otevření (porušené ochranné pečeti či samolepky výrobce)
- zboží bylo neodborně instalováno (poškození vzniklé nevhodným nastavením, provozováním)
- zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm
- zboží bylo poškozeno elektrickým výbojem/přepětím 
- zboží, u nìhož došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu

Prodejce poskytuje ke zboží základní technickou podporu ve formì příslušných instalačních příruček a zpřístupnění aktuálního souvisejícího softwaru. U komponent (součástky, pasivní prvky) bez návodu k obsluze jsou informace k použití uvedeny v produktovém listu na www Prodávajícího (v případì, že Kupující není se správným použitím dostatečně srozuměn, formou emailu či písemně si lze bližší informace od Prodávajícího vyžádat). Kupující je srozuměn také s faktem, že instalační pokyny mohou být dostupné v elektronické formě, případně v anglickém jazyce na základě originálních dokumentů výrobců.

Kupující si je vědom, že veškerá zařízení jsou určena k provozu v domácím nebo kancelářském prostředí s výjimkou zboží u nichž je vysloveně uvedeno jinak. Mechanické úpravy, integrace výrobkù do jiných zařízení, provoz v podmínkách které neodpovídají účelu uvedenému výrobcem, provoz s dodatečným příslušenstvím, které není výrobcem oficiálně schváleno, mùže být dùvodem k zamítnutí případné reklamace vad na zboží.

VIII. Ochrana osobních údajù
Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.


IX. Ostatní ustanovení
Pokud není v těchto Všeobecných podmínkách stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků platným právem české republiky, zejména zákonem č.513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem, v platném znění.

* Typ bazénu - jaké je provedení vlastního bazénu. Toto je povinný údaj. Prosíme vybrat.
* Tvar bazénu - rovněž povinný údaj. Vyberte tvar Vašeho bazénu. V případě že je z jedné strany kulatý a z druhé strany kolmý, vyberte "Ovál s jednou stranou kolmou".
* V případě že zde nelze vybrat Váš bazén, tak v níže uvedené kolonce "Popsat tvar bazénu"
* Je vhodné zejména u složitějších tvarů bazén nafotit (prosíme fotit z co největší výšky, aby tvar bazénu byl dobře vidět). Je možné poslat až 3 fotografie. Do poznámek nebo fotografií poznamenat všechny důležité rozměry pro výrobu.
* Tak už jen na Vás záleží zda máte ještě nějaké poznámky k výrobě a pod.
* Tady opiště číslice, které vidíte (je to ochrana proti automatickým robotům, které posílají "spam")
* Obchodní podmínky - smlouva o obchodních podmínkách mezi prodávajícím a kupujícím. V případě objednávky je nutné s nimi souhlasit. Tzn. označit "Souhlasím s obchodními podmínkami".