V Domově pro seniory Anička víme, že

Každý si zaslouží spokojené a klidné stáří.

Našim klientům je dopřána

Kvalitní péče, důstojnost a příjemné rodinné prostředí.

DOMOV PRO SENIORY ANIČKA

Ubytování a kompletní ošetřovatelská péče pro seniory se sníženou soběstačností a mobilitou.

ob2

Kdo jsme

Domov pro seniory Anička provozuje společnost LDZ, s.r.o. se sídlem Na Kameni 116, Vamberk. Poskytujeme pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu naplňování všech životních potřeb klientů. Jedná se o seniory, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či chronického onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Zájemci o službu mohou být nejen z okolí Vamberka, ale i z celé České republiky. Zařízení je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Dále je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, o.s.

Našim cílem je pomáhat klientům uspokojit jejich osobní potřeby a zajistit důstojné prožívání života v zařízení. Nabízíme proto klientům takový rozsah služeb, který je přizpůsobený jejich individuálním potřebám a požadavkům, s důrazem na co nejvyšší míru samostatnosti a nezávislosti.

Domov vznikl rekonstrukcí staršího areálu, který je nyní přizpůsoben všem potřebám seniorů (bezbariérový vchod, výtah atd.).

Domov pro seniory Anička byl dne 2. února 2009 registrován Krajských úřadem Královehradeckého kraje jako poskytovatel sociálních služeb (druh služby – domov pro seniory) pod č.j. 1099/SV/2009/Gr/SOCRE/13.

Navýšení kapacity na 51 lůžek bylo zaregistrováno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje pod č.j. 16219/SV/2012/Aj/SOCRE/68-2.

Našemu domovu byl udělen Certifikát Prověřená společnost 2015. Certifikát Prověřené společnosti je přiznám firmám, které se mohou pochlubit tím, že nemají negativní ohlasy od svých klientů a obchodních partnerů. Tímto bychom chtěli poděkovat všem výše jmenovaným za kladné hodnocení.

Domov pro seniory Anička se také může pyšnit skutečností, že není příjemcem žádných dotací ze státního rozpočtu.

Naše poslání

Problém péče o seniory je v dnešní době velmi diskutované téma. Senioři jsou dlouhodobě opomíjenou skupinou, která potřebuje pomoc. Je spousta nadací, které se zabývají péčí o handicapované děti či dospělé, drogově závislé, ale bohužel je zapomínáno právě na staré občany. Myšlenka pomoci právě těmto lidem se mi zrodila v hlavě v době, kdy jsem se sama osobně dostala do kontaktu s problémem starého člověka a jeho bezmocností.

Poslání Domova pro seniory Anička spočívá v poskytování celoroční pobytové služby klientům, kteří vzhledem ke své snížené soběstačnosti, zejména z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení. Tito senioři se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Nemohou již žít ve svém přirozeném prostředí, a potřebují soustavnou a pravidelnou pomoc druhé osoby.

Individuálním přístupem se snažíme klientům zajistit přiměřenou míru pomoci či podpory, udržení si sociálních kontaktů a prožití aktivního, důstojného stáří.

Umístěním klientů z okolí Vamberka je zachováno přirozené pouto k místu, kde před nástupem klient žil a umožní mu tak lépe pokračovat v již navázaných mezilidských vztazích.

Plnění tohoto poslání je závazkem všech pracovníků zařízení vůči společnosti.

Do budoucna máme v plánu:
  • Výstavbu kavárny pro posezení klientů či rodinných příslušníků v areálu zařízení
  • Výstavbu nového stravovacího komplexu pro zkvalitnění stravování našich klientů
  • Výstavbu rehabilitačního a cvičebního komplexu

Domov pro seniory Anička | Na Kameni 116, 517 54 Vamberk | LDZ, s.r.o.