Služby

 • poskytnutí celoročního ubytování na základě smlouvy uzavřené s klientem na dobu neurčitou
 • v ceně za ubytování je zahrnuto:
  • ubytování
  • úklid pokoje
  • úklid společných prostor
  • praní a žehlení prádla
  • drobné opravy osobního prádla a ošacení
  • energie a teplo
 • cena ubytování činí 280,- Kč/den
 • v domově pro seniory Anička je celkem 23 pokojů, z toho 18 dvoulůžkových a 5 třílůžkových pokojů
 • kapacita zařízení je 51 klientů
 • při příchodu do DSA je klient ubytován na dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji
 • při příchodu se nový klient seznámí s personálem, ostatními klienty a prostředím DSA (ukázka jídelny, toalety, sprchy atd.)
 • ubytuje se na předem vybraný pokoj a v případně dvou nebo třílůžkového pokoje je představen svému spolubydlícímu
 • při nástupu je klientovi vysvětlena manipulace s polohovacím lůžkem              
 • všechny věci, které si sebou klient přinesl, si uloží do své komody, ovšem vždy v takovém množství, které odpovídá množství, které se vejde do určených úložných prostor
 • osobní věci si klient uloží sám nebo případně za pomoci personálu do své komody, včetně šatstva
 • je vhodné nechat si označit osobní šatstvo jménem prostřednictvím pracovníků DSA (lze zařídit v rámci fakultativních služeb)
 • obuv doporučujeme označit také, a to na vnitřní straně číslem nebo jménem klienta
 • v případě, že si klient přeje, aby se mu personál staral o jeho osobní věci, prádlo – personál provede soupis těchto osobních věcí klienta a zapíše je do dokumentu Soupis věcí a cenností klienta při přijetí do zařízení, který je uložen u vedoucího zařízení
 • toto nahlášení a trvání na úpravě soupisu je v zájmu klienta, protože za neoznačené a neevidované oděvy a prádlo zařízení neručí a nepřebírá odpovědnost
 • na žádost klienta nebo na doporučení personálu zejména při změně zdravotního stavu, avšak vždy se souhlasem klienta, může být klientovi umožněno ubytování na jiném pokoji (vyřizuje vedoucí zařízení)
 • klient může být přemístěn do jiného zařízení jen se svým souhlasem a v případě ustanovení zákonného zástupce, tak se souhlasem svým a svého zákonného zástupce
 • manželským párům nebo klientům rozdílného pohlaví, kteří požadují společné ubytování, je toto umožněno, pokud to provozní podmínky dovolí
 • ubytování zahrnuje také topení (pokoje jsou vytápěny na 21 – 22°C, od 23,00 hod do 06,00 hod na 19°C), teplou a studenou vodu, elektrický proud, denní úklid, žehlení a drobné opravy osobního prádla, likvidace komunálního odpadu
 • praní a žehlení prádla
  • praní a žehlení prádla probíhá v zařízení každý den
  • ložní prádlo, lůžkoviny, ručníky, osušky, utěrky a žínky poskytuje zařízení a zajišťuje jejich praní a údržbu
  • není dovoleno prát na pokojích a sušit prádlo a jiný materiál na radiátorech
  • neprovádí se praní a čištění textílií, který vyžadují speciální zacházení
  • nejsou vhodné vlněné svetry a další choulostivé ošacení, které by mohlo být v automatických strojích zničeno, proto praní prádla, které nelze prát v automatických pračkách, si klient zajišťuje sám
  • provádí se také drobné opravy prádla
  • vyprané nebo vyžehlené prádlo každý den uklízí klient nebo s pomocí personálu
  • sběr použitého prádla probíhá zpravidla 2x denně (ráno a večer), jinak dle potřeby
  • čisté prádlo se rozváží každý den odpoledne
  • prádlo se pere v automatických pračkách a suší v elektrické sušišce
  • prádlo znečištěné biologickým materiálem se dezinfikuje
  • proto je nutné, aby klienti měli své osobní prádlo vhodné pro žehlení, praní a sušení v automatických strojích
  • klient má možnost nevyužívat služby praní prádla, ale musí si sám zajistit praní jinde
  • ovšem i v tomto případě klient platí celkovou úhradu za ubytování, jelikož za nevyužívání služeb prádelny se žádná částka nevrací
  • zařízení neručí za prádlo, které si klient sám nevhodně uschová (např. vhodí do odpadkového koše atd.)
 • úklid
  • je prováděn denně, v případě potřeby i častěji
  • úklid je zajišťován pracovníky zařízení
  • úklid je vždy na vlhko s dezinfekcí
  • úklid povrchů na pokojích je také každodenní a současně probíhá likvidace zbytků jídel z pokojů a odpadků
  • úložné prostory klientů (komody) se uklízí průběžně, ale minimálně jednou týdně, a to buď samotným klientem nebo personálem za přítomnosti klienta s jeho souhlasem
  • klienti by měli sami dbát na čistotu a udržovat v rámci svých možností pořádek a pravidelný úklid personálu umožnit
 • vybavení pokoje a společných prostor
  • zařízení je vybaveno dvoulůžkovými a třílůžkovými pokoji
  • dveře pokojů jsou se souhlasem klienta označeny jeho jménem
  • všechny pokoje DSA jsou standardně vybaveny elektricky polohovatelným ošetřovatelským lůžkem, uzamykatelnou komodou, pojízdným jídelním stolkem, poličkou, nočním světlem nad lůžkem, paravanem, tlačítkem na přivolání personálu, TV přijímačem (možno sjednat), centrálním rádiem, umyvadlovým setem se studenou a teplou vodou
  • dle prostorových možností pokoje jsou zde i křesla v různém počtu
  • mimo pokoj může klient obvyklým způsobem užívat společně s ostatními klienty v zařízení: jídelnu, návštěvní koutky po chodbách, terasu, sprchy, toalety
  • pro zajištění intimity mají WC tabulku na dveřích s nápisem ,,Volno,, nebo ,,Obsazeno,,
  • tímto žádáme klienty, aby při použití toalety tuto tabulku používali a otáčely dle stavu
  • na pokojích není dovoleno přechovávat: zbraně, spotřebiče ohrožující požární bezpečnost, hořlaviny, výbušniny a jiné věci nebezpečné zdraví a životu ostatních klientů a pracovníků
  • klient také nesmí na pokoji manipulovat s otevřeným ohněm (např.svíčky)
  • chování domácích zvířat v DSA, či jejich vodění do zařízení je zakázáno
  • k výzdobě pokoje je klientovi doporučeno přivézt vlastní obrázky, fotografie, sošky, hrníčky apod.
  • pořizovat si na pokoj elektrospotřebiče např. rychlovarnou konvici, žehličku atd., lze, ale je nutné přihlédnout ke schopnostem klienta a požárně bezpečnostním předpisům zařízení
  • poplatky za užívání elektrospotřebiče stanoví sazebník cen fakultativních služeb
  • rychlovarná konvice k uvaření kávy či čaje je klientům k dispozici na společné jídelně
  • zde je také umístěn automat na kávu, který mohou klienti využívat
  • na společné jídelně je také lednička s mrazákem  pro uložení vlastních potravin
  • jelikož je lednice společná pro všechny klienty, není v silách pracovníků DSA zajistit dohled nad uloženými potravinami
  • dále zařízení neručí za zdravotní nezávadnost potravin, které nepodává
  • rozměrnější elektrospotřebiče např. televizor, je možné nastěhovat na pokoj pouze s písemným souhlasem spolubydlícího a vedoucí zařízení
  • v tomto případě je klient povinen z vlastních prostředků uhradit každoroční odbornou prohlídku (revizi) elektrospotřebiče dle ČSN a doklad o platné revizi předložit vedoucí zařízení
  • za vlastní rádio a televizor platí koncesionářské poplatky z vlastních prostředků klient
  • bez souhlasu vedení DSA se nesmí provádět na pokoji, ale i v ostatních prostorech zařízení jakékoliv úpravy a změny
  • věci a předměty přidělené klientům DSA zůstávají majetkem DSA, i po ukončení jeho pobytu a klient má povinnost s nimi šetrně zacházet
  • pokoj si může klient po písemném souhlasu s ostatními spolubydlícími uzamykat
  • klíče od uzamykatelné komody i od pokoje je klient povinen opatrovat a chránit před ztrátou a zneužitím
  • v případě ztráty se klient zavazuje neprodleně tuto skutečnost nahlásit pracovníkům DSA a bere na vědomí, že ztrátu nebo poškození DSA uhradí
  • pokud vzhledem ke zdravotnímu stavu klienta hrozí nepřiměřené riziko ztráty nebo poškození klíčů (je ošetřeno v individuálním plánu), nemá klient klíče k dispozici
  • na celkové hygieny (koupele) jsou k dispozici dvě koupelny s bezbariérovými sprchami, které mohou klienti využívat dle libosti, ale doporučujeme s vědomím ošetřujícího personálu (prevence úrazů)
  • v prostorech Domova pro seniory Anička je také k dispozici společenská místnost, kde probíhají společenské akce a knihovna pro milovníky knih
  • zařízení také disponuje 2 terasami pro klienty a svým vlastním parkem s altánem, který se nachází před zařízením
 • zařízení poskytuje celodenní stravování
 • cena surovin včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy činí 215,- Kč/den
 • strava je podávána 4x denně dle časového rozvrhu:
  • snídaně     07,30 — 08,30 hodin
  • oběd          11,30 —12,30 hodin
  • svačina      14,30 — 15,00 hodin
  • večeře       17,15 — 18,00 hodin
 • strava (oběd, večeře) je dodávána dodavatelsky
 • snídaně a svačiny jsou připravovány v zařízení
 • strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu klientů
 • dodáváme dvě diety: racionální (dieta č.3) a diabetickou (dieta č.9)
 • klientům lze také nabídnout různé formy jídel: celé, mleté, mixované
 • diety klientům předepisuje praktický nebo odborný lékař
 • strava může být klientům podávána buď v jídelně nebo, dle zdravotního stavu a přání klienta, na pokoji
 • dle přání klienta je také možné stravu servírovat na odlehčeném (melaninovém, plastovém) nádobí
 • svačinu a nápoje roznáší personál klientům přímo na pokoj
 • v případě, že si klient přeje porušovat léčebný režim (nedodržovat předepsanou dietu) je mu to umožněno
 • lékařem nebo zdravotnickým pracovníkem (zdravotní sestra) je mu vysvětlen účel předepsané diety, možné následky jeho jednání na zdravotní stav
 • přeje-li si klient i přes edukaci porušovat léčebný režim, je s ním sepsán dokument tzv. negativní reverz
 • strava je dodávána dle jídelního lístku, který je vyvěšen na nástěnce v chodbě zařízení
 • v případě, že klient nesouhlasí s jednotným výběrem jídla, je mu umožněno vybrat si jiné jídlo (toto je zpoplatněno z důvodu zvýšených finančích nároků na přípravu a dopravu stravy, upřesňuje smlouva)
 • klient má možnost zasahovat do tvorby jídelního lísku (v Dotaznících spokojenosti se ptáme jaká jídla by klienti chtěli připravit)
 • strava je podávána v jídelně nebo dle přání a zdravotního stavu klienta na pokojích
 • tekutiny (čaj) jsou k dispozici po celý den
 • vzhledm k tomu, že v zařízení je poskytována celodenní strava, není vhodné shromažďovat větší množství jídel na pokojích
 • zvláště, pak nedoporučujeme skladovat na pokojích potraviny, které rychle podléhají zkáze
 • k uchovávání těchto potravin je určena lednice, která je v jídelně zařízení
 • potraviny, které má klient uschovány v lednici v jídelně, by měl mít řádně označené, aby nedocházelo ke konzumaci od jiných klientů
 • jelikož je lednice společná pro všechny klienty, není v silách pracovníků DSA zajistit dohled nad uloženými potravinami
 • dále zařízení neručí za zdravotní nezávadnost potravin, které nepodává
 • v případě, že pracovník zařízení najde plesnivé nebo nepoživatelné potraviny, má právo je vyhodit
 • při předem oznámeném pobytu mimo zařízení mají uživatelé nárok na vrácení příslušné části zaplacené úhrady za stravné
 • v zařízení je zajištěna nepřetržitá ošetřovatelská péče
 • klientům poskytují podporu a pomáhají při zajištění péče o svoji osobu pracovníci přímé péče
 • každý klient má svého klíčového pracovníka, který zajišťuje jeho potřeby, cíle a napomáhá je klientovi naplňovat
 • jméno ,,svého” klíčového pracovníka má každý klient vyvěšen na nástěnce ve svém pokoji, včetně náhradníka
 • zařízení (klíčový pracovník klienta) ve spolupráci s klientem eventuálně osobami blízkými sestaví individuální plán péče klienta, kde jsou specifikována přání a cíle klienta, co se týče poskytnuté péče v zařízení
 • komunikace s personálem
  • je při poskytování sociálních služeb velmi důležitá, a to nejen mezi personálem a klientem, ale také mezi rodinnými příslušníky a personálem
  • díky dobré komunikaci dokážeme předejít různým nedopatřením, které by mohli nastat
  • proto prosíme rodinné příslušníky našich klientů, aby s naším personálem dostatečně komunikovali
 • například v těchto situacích:
  • pobyt klienta venku – pokud si klienta berou rodinní příslušníci ven z budovy, nebo jej vrací zpět do budovy, žádáme je tímto, aby tuto skutečnost nahlásili službu konajícímu personálu
  • vlastní přinesené léky – pokud rodinní příslušníci chtějí přinést klientovi vlastní léky, je nutné, aby tuto skutečnost konzultovali se zdravotnickým pracovníkem (zdravotní sestrou) nebo praktickým lékařem zařízení
  • dodatečně donesené prádlo a věci – pokud rodinní příslušníci přinesou klientovi další prádlo, či cenné věci, je nutné, aby toto opět nahlásili službu konajícímu personálu, který vše zaeviduje, předejdeme tím možným neshodám
 • provádění drobných nákupů
  • pracovníci zařízení provádí drobné nákupy pro klienty
  • nákupy zpravidla obsahují: cukrovinky, kávu, čaj, toaletní potřeby apod.
  • není v našich silách, abychom nakupovali v různých obchodech, dle letákových akcí apod.
  • proto pokud klient nebo rodinní příslušníci chtějí nějaké jiné zboží, musí si toto zajistit sami
  • budeme velmi rádi, pokud rodinní příslušníci budou svým příbuzným donášet věci, dle jejich přání
 • DÁLE V RÁMCI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAŘÍZENÍ POSKYTUJE:
 • základní sociální poradenství
  • pracovní dny od 07,30 hod do 15,00 hod
  • sociální poradenství vede k rozvoji a udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začlenění
  • jedná se převážně o kontakt s potřebnými úřady
  • provádí sociální pracovník či vedoucí zařízení
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • nepřetržitě – 24 hodin denně/ 7 dní v týdnu po dobu trvání smluvního vztahu
  • ranní hygiena od 08,00 do 10,00 hod
  • večerní hygiena od 19,30 do 23,00 hod
  • termíny, čas a provedení (samostatně či dopomoc) večerní hygieny (celkové koupele) dohodnuty s klientem v individuálním plánu
  • součástí osobní hygieny je také péče o vlasy a nehty na rukou, u mužů holení
  • klient může dle svého přání využívat i služeb kadeřnice a pedikérky, které do zařízení docházejí
 • pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
  • nepřetržitě – 24 hodin denně/ 7 dní v týdnu po dobu trvání smluvního vztahu
  • jedná se o: pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na invalidní vozík, pomoc při uléhání a vstávání, polohování, pomoc při podávání stravy a tekutin (jak na pokoji, tak na jídelně)
  • vše je s klientem sjednáno individuální plánu včetně míry pomoci či podpory
  • rozsah podpory, pomoci nebo péče se odvíjí od aktuálního zdravotního a psychického stavu klienta
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • nepřetržitě – 24 hodin denně/ 7 dní v týdnu po dobu trvání smluvního vztahu
  • možnost sledování televize, poslech rozhlasu
  • zajištění denního tisku
  • zajištění kulturních akcí, které jsou veřejně přístupné
  • zajištění kadeřnice, pedikérky, návštěv duchovního
  • možnost zajištění telefonického hovoru z pokoje klienta (za poplatek hovornho viz fakultativní služby
  • pomoc při kontaktu s rodinou či přáteli – návštěvy jsou neomezené, je i možnost dočasného pobytu klienta u rodinných příslušníků
 • aktivizační činnosti
  • představují pracovní činnosti, které slouží k upevnění motorických, psychických a sociálních schopností klienta
  • v pracovní dny od 07,30 do 15.30 hodin
  • volnočasové aktivity (ruční práce, čtení, audioknihy, vyprávění, výroba dekoračních a upomínkových předmětů, trénování paměti atd.)
  • o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím (kulturní akce, soutěže atd.)
  • o nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (terapie se zvířaty, procvičování motoriky atd.)
  • na všem pokojích je take volně přístupný internet
  • v zařízení je k dispozici knihovna
 • sociálně terapeutické činnosti
  • podpora fyzické zdatnosti  – nácvik chůze, nácvik používání kompenzačních pomůcek (chodítko), procvičování jemné motoriky rukou, trénink paměti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • pracovní dny od 07,00 do 14.30 hodin
  • pomoc při nákupu osobních věcí nebo zajištění nákupu
  • pomoc při kontaktu s úřady (matrika, soud, úřad práce, OSSZ), pomoc při vyplňování různých formulářů a podání
  • zajištění poštovních služeb
  • vytváření podmínek pro udržení vazeb na přirozené prostředí klienta tj. rodinu
  • návštěvy klientů jsou neomezeně každý den mimo dobu nočního klidu
  • nedoporučujeme pouze návštěvy v době osobní hygieny a jídel klientů
  • nejvhodnější doba návštěv s ohledem na výše jmenované je od 13,00 hodin do 17,00 hodin
  • možnost oslav rodinných výročí v zařízení (oslavy narozenin apod.)
 • odbornou primární zdravotní péči garantuje smluvní praktický lékař a poskytuje tým zdravotnických pracovníků (zdravotních sester)
 • praktický lékař zajišt’uje i potřebná hygienická a protiepidemiologická opatření
 • smluvní praktický lékař ordinuje jeden den v týdnu, jinak dle potřeby a aktuálního zdravotního stavu klentů
 • ordinační hodiny jsou stanoveny podle dohody praktického lékaře a vedoucího pracovníka zdravotního úseku (konkrétní čas vyvěšen na nástěnce na chodbě zařízení)
 • léky a zdravotní pomůcky předepsané smluvním praktickým nebo odborným lékařem po dohodě s klientem může zajistit zařízení
 • každý klient má svobodný výběr zdravotní pojišťovny a ošetřujícího praktického lékaře
 • pokud klient nechce využívat služeb smluvního praktického lékaře, spolupracujícího se zařízením, je třeba si svým stávajícím ošetřujícím praktickým lékařem předem dojednat, jakou formou mu bude péče poskytována
 • pokud si klient přeje jiného odborného lékaře, než kteří spolupracuje se zařízením, je nezbytné, aby si jejich služby zajistil klient nebo jeho rodina sama (návštěvy lékařů, doprovod, převoz sanitním vozem atd.)
 • dále do zařízení pravidelně dochází psychiatr, urolog a chirurg
 • dalšími spolupracujícími lékaři jsou: diabetolog, kardiolog, neurolog, onkolog, internista, plicní lékař, nosní a ušní lékař, gynekolog
 • akutní případy řeší zdravotnický personál (zdravotní sestry) v návaznosti na zdravotní služby regionu
 • požadavky a potřeby vyšetření a ošetření zajišťuje zdravotnický pracovník (zdravotní sestra) nebo vedoucí pracovník zdravotnického úseku (vrchní sestra)
 • klient má právo na zprostředkování doprovodu k lékaři, pokud to jeho zdravotní stav vyžaduje
 • o doprovodu klienta k lékaři rozhoduje praktický lékař klienta
 • pokud lékař doprovod nenapíše, není možné, aby klienta doprovázel personál
 • v tomto případě vítáme spolupráci s rodinnými příslušníky, kteří se mohou doprovodu účastnit, nebo jej zajistit sami
 • léky připravuje, po předchozí domluvě s klientem, zdravotnický pracovník (zdravotní sestra) z originálních balení každého klienta
 • po přijetí je doporučeno klientovi seznámit zdravotnického pracovníka (zdravotní sestru) s léky, které užívá
 • vyzvedávání předepsaných léků
  • naše zařízení vyzvedává předepsané léky v lékárně, s níž má smluvní vztah a zahájenou spolupráci
  • proto není v našich silách vyzvedávat předepsané léky v několika lékárnách
  • pokud rodinní příslušníci chtějí vyzvedávat léky v jiné lékárně, než vyzvedává zařízení, musí si toto obstarat sami
  • v takovém případě prosíme, aby si předepsaný recept vyzvedli po domluvě s vedoucím pracovníkem zdravotnického úseku (vrchní sestra) a léky co nejdříve dodali
 • užívání předepsaných léků a dodržování léčebných postupů je na svobodné vůli každého klienta
 • pokud, ale lékař určí, že nedodržování užívání předepsaných léků nebo nedodržování léčebných postupů klientem ohrožuje ostatní klienty v zařízení, pak je to chápáno, jako porušení Domácího řádu
 • je ve vlastním zájmu klientů, aby se řídili doporučením lékaře a dodržovali pokyny jím dané
 • klienti u nichž vznikne podezření z přenosné choroby jsou na pokoji izolováni a dále se postupuje podle nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje v Hradci Králové
 • je-li klient ze zdravotních důvodů umístěn ve zdravotnickém zařízení, v DSA je jeho místo zachováno až do jeho návratu, neurčí-li si jinak
 • v případě hospitalizace klienta ve zdravotnickém zařízení je neprodleně podává zpráva osobě, kterou si klient určil (důvěrná osoba) a nahlásil její kontakt
 • fakultativní činnosti – jsou takové činnosti, které nejsou zahrnuty v základní úhradě
 • dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytujeme služby nad rámec základních činností tzv. fakultativní služby
 • klienti mohou, ale nemusí, tyto služby využívat
 • fakultativní služby si klient hradí z vlastních prostředků
 • rozsah fakultativních služeb je předmětem dohody mezi poskytovatelem a klientem
 • kopírování, tisk a tisk fotografií
  • administrativní práce nad rámec zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • klient, který chce kopírovat nebo tisknout, požádá nepedagogického pracovníka (v jeho nepřítomnosti vedoucí zařízení), který provede kopírování nebo tisk
  • klient, který chce vytisknout fotografie, požádá nepedagogického pracovníka (v jeho nepřítomnosti vedoucí zařízení), který fotografie vyhledá a vytiskne
  • soupis poskytovaných služeb
   • zhotovení černobílé xerokopie formátu A4
   • tisk dokumentů z PC (např. žádost pro soukromou potřebu)
   • tisk fotografie A 5
   • administrativní úkon (př. potvrzení, čestné prohlášení)
   • vyhledání zdravotnické dokumentace klienta v archívu
   • zhotovení výpisu ze zdravotnické dokumentace
 • telekomunikační styk
  • klient, který chce telefonovat, požádá příslušného pracovníka v přímé péči, který umožní klientovi telefonování z přístroje v pracovně sester nebo mu donese na pokoj přenosný telefon
  • klient, který chce vyhledat informace na internetu pro svoji potřebu (např. jízdní řád, mapa, kuchařské recepty apod.) požádá nepedagogického pracovníka (v jeho nepřítomnosti vedoucí zařízení), který informace vyhledá a podle přání klienta provede také tisk (informace o tisku viz výše)
  • soupis poskytovaných služeb
   • vnitrostátní telefonní hovor z telefonní sítě zařízení
 • mimořádný nákup
  • v rámci zprostředkování kontaktu se společenským prostředím zařízení podporuje klienta při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů jako je např. nákupy léků na recept i bez receptu, hygienických potřeb, potravin apod.
  • v případě, že klienti již nemohou využívat běžně dostupných služeb a informačních zdrojů zařízení v rámci základních činností zajišťuje tyto služby zdarma
  • DSA tuto činnost provádí 1x týdně
  • sběr objednávek je vždy v pondělí u vedoucí zařízení
  • samotný nákup a roznesení nákupu klientům proběhne každou středu
  • klient si v rámci fakultativních služeb může u vedoucí zařízení objednat tzv. mimořádný nákup – tedy nákup objednaný a provedený mimo stanovené vymezení
 • odběru elektrické energie pro provoz vlastních elektrických spotřebičů klientů
  • klient má možnost si písemně požádat vedení DSA o dovybavení pokoje vlastními elektrospotřebiči (TV, rádio, PC apod.)
  • tuto žádost vyřizuje vedoucí zařízení a schvaluje ředitel zařízení
  • v případě schválených elektrospotřebičů je možné je do zařízení přivést a spolu s pověřeným pracovníkem zařízení nainstalovat
  • takto povolené a umístěné spotřebiče na pokoji klienta eviduje vedoucí zařízení pro čerpání fakultativních služeb
  • klient se zavazuje hradit paušální poplatek za spotřebovanou energii odebranou vlastními elektrospotřebiči dle uvedeného ceníku
  • dále je klient povinen nahlásit vedoucí zařízení, že elektrospotřebič již nepoužívá, tak aby mohl být zrušen paušální poplatek za odebranou energii
  • klient přitom odpovídá za to, že:
   • bude užívat elektrické spotřebiče, pouze toho druhu a toho výkonu, k jehož užívání vyslovil poskytovatel souhlas
   • půjde o spotřebiče nové a hospodárné třídy spotřeby
   • v souladu s předpisy o užívání těchto spotřebičů klient sám zajistí provádění příslušných kontrol a revizí podle ČSN 33 1610
   • bude hradit paušální poplatek za spotřebovanou energií
   • poskytovatel povolí a umožní odběr elektrické energie pro vlastní elektrické spotřebiče klientů pouze v případě, že klient dodrží výše uvedené podmínky
   • upozorňuje se, že pravidelným revizím, které je povinen zajistit klient u vlastních elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1610 podléhá i prodlužovací kabel
   • poskytovatel má právo kontrolovat, zda uživatel dodržuje při užívání a provozu elektrických spotřebičů stanovené podmínky
   • v případě zjištění nedostatků nebo při důvodných pochybnostech o dodržování stanovených podmínek klientem má poskytovatel právo na náklady klienta zajistit provedení nápravných opatření
   • v případě neprovedených nebo chybějících revizí či jejich prošlé platnosti poskytovatel je oprávněn v zájmu bezpečnosti domova a ostatních klientů tyto zajistit po předchozím písemném upozornění klienta na jeho náklady
 • zapůjčení televizoru
  • v případě, že chce klient využívat TV přijímač na svém pokoji
  • v případě zapůjčení televizoru je ošetřeno smlouvou
  • dále má klient povinnost uhradit rozhlasový a televizní poplatek dle zákona č. 384/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • osobní prádlo klientů
  • označení osobního prádla klienta je součástí základní činnosti praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení
  • povinností poskytovatele je v rámci základních činností praní klientovi zajistit, z čehož logicky vyplývá zajistit mu i předání vypraného prádla
  • standardní je tedy využít takového označení, které zajistí správné předání prádla klientovi
  • zařízení v rámci základní činnosti označí osobní prádlo klientovi zdarma, pouze jsou v rámci fakultativních služeb vyúčtovány náklady na materiál
 • praní prádla samostatně v pračce
  • klient může požadovat, aby se jeho osobní prádlo pralo samostatně v pračce odděleně od prádlo ostatních klientů
 • půjčování kompenzačních pomůcek
  • pokud do zařízení přijde klient, který je imobilní nebo se v průběhu poskytování pobytové služby se stane imobilním, je třeba pomoci mu okamžitě nárokovat kompenzační pomůcku ze systému veřejného zdravotního pojištění nebo ze systému dávek pro osoby se zdravotním postižením
  • do doby, než získá svoji kompenzační pomůcku, potřebuje-li ji k pohybu po pokoji a po zařízení a pro to, aby mohl do společných prostor, zajistit si hygienu apod. poskytne ji zařízení klientovi bezplatně
  • v případě, že bude žádost o kompenzační pomůcku z výše uvedených systémů zamítnuta a klient bude mít přání pomůcku používat, zařízení mu ji v rámci fakultativních činností propůjčí
  • pronájem je ošetřen smlouvou o nájmu kompenzační pomůcky
  • soupis poskytovaných kompenzačních pomůcek:
   • chodítka
    • chodítko je určeno pro osoby se sníženou pohyblivostí
    • napomáhá k udržení stability při chůzi a odlehčení dolních končetin
    • svými technickými vlastnostmi je určeno jak pro použití v interiéru, tak i v exteriéru
   • invalidní vozík
    • invalidní vozík je určen pro osoby se sníženou pohyblivostí
    • napomáhá při převozu klientů v interiéru i exteriéru
   • toaletní křesla
    • toaletní křeslo je určeno pro osoby se sníženou pohyblivostí
    • napomáhá při základních hygienických potřebách každého uživatele (převážně vyprazdňování)
   • rehabilitační pomůcky
    • rehabilitační pomůcky slouží k polohování dlouhodobě ležících klientů, ale i k rehabilitačním cvičením
    • současně slouží k zamezení vzniku dekubitů, ke snížení bolesti při různých zraněních a ke zlepšení celkové pohody klienta
   • antidekubitní matrace
    • snadno se přizpůsobují tvaru lidského těla, poskytují pohodlí a dostatečnou podporu osobám se sníženou hybností, eliminují riziko vzniku proleženiN
    • aktivní antidekubitní vzduchový systém chránící klienty s nízkým rizikem a léčící dekubity v I. stupni
 • xerox kopie A4 – černobílá 2,- Kč / 1 stránka
 • tisk dokumentů z PC (např. žádost pro soukromou potřebu) 4,- Kč / 1 stránka
 • tisk fotografie A5 (na běžný papír) 5,- Kč / 1ks
 • administrativní úkon (strana A4) 20,- Kč/ 1 stránka
 • vyhledání zdravotnické dokumentace z archívu 40,- Kč/ úkon
 • zhotovení výpisu ze zdravotnické dokumentace 300,- Kč/ úkon
 • telefonování z pevné linky v zařízení 2,- Kč/ 1 min
 • vyhledávání informací na internetu pro osobní potřebu klienta 15,- Kč/ 15 min
 • mimořádný nákup 70,- Kč/ 30 min
 • odběr elektrické energie pro provoz vlastních elektrických spotřebičů klientů 50,- Kč spotřebič/ měsíc
 • povinné revize vlastních elektrických spotřebičů dle skutečných nákladů
 • zapůjčení TV přijímače 200,- Kč / měsíc+ paušální poplatek za elektrickou energii
 • označení osobního prádla klientů zdarma + cena materiálu
 • praní prádla samostatně v pračce 60,- Kč/ prací cyklus
 • úprava oděvů a prádla nad rámec drobných oprav 40,- Kč/ úkon + cena materiálu
 • půjčování kompenzačních pomůcek
  • chodítko čtyřkolové  250,- Kč/ měsíc
  • chodítko čtyřbodové (tzv. krokovací) 150,- Kč/ měsíc
  • invalidní vozík 400,- Kč/ měsíc
  • polohovací pomůcky 50,- Kč/ měsíc
  • antidekubitní matrace, aktivní 300,- Kč/ měsíc
 • péče o klienta při nadměrném užití alkoholu (např. zdrav. úkony, úklid apod.) 500,- Kč / 30 min
 • ošetřovatelský úkon na vyžádání klienta (bez indikace lékaře, popř. jiného zdravotnického pracovníka) 65,- Kč / 15 minut
 • doprovod k lékaři mimo spádovou oblast (nad rámec soběstačnosti) 175,- Kč / 60 minut
 • oprava majetku DSA poškozeného úmyslným zaviněním klienta 200,- Kč / 60 minut
 • ztráta, popř. zničení majetku DSA pořizovací cena
 • oprava a úprava soukromého majetku klienta  120,- Kč/ hod + cena materiálu
 • dovoz léků
 • 1x týdně donáška drobného nákupu
 • bezpečné uložení peněz a cenností (finanční a věcné depozitum)
 • šatna pro ukládání sezónního oblečení
 • půjčování knih

Standardy

Každý poskytovatel sociálních služeb má přesně definována pravidla podle kterých postupuje při poskytování sociální péče. Domov pro seniory Anička není výjimkou, i my máme zpracována vnitřní pravidla pro kvalitní pokytování sociálních služeb. Bližší seznámení s obsahem naleznete níže v odkazech na konkrétní standardy:

Ceník služeb

Úhrady služby jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění takto:

 • Úhrada za celodenní stravu
  • celodenní strava (snídaně, oběd, svačina, večeře) – 215 Kč/den
 • Úhrada za ubytování
  • ubytování (úklid, praní, žehlení a drobné opravy osobního prádla, energie, teplo) – 280 Kč/den
 • Úhrada za sociální služby
  • komplexní sociální péče – hrazeno z přiznaného příspěvku na péči
 • Úhrada za zdravotní služby
  • zdravotní péče – hrazeno z veřejného zdravotního pojištění

Domov pro seniory Anička | Na Kameni 116, 517 54 Vamberk | LDZ, s.r.o.